Гуманістична педагогіка М. Монтеня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічні погляди Мішеля Монтеня, відомого французького письменника і філософа, головною думкою якого було надання учням самостійності, що допоможе їм вирости незалежною та, вільною від думок інших, людиною, яка буде робити все згідно зі своїми бажаннями та потребами, поважати та любити себе і те, що в неї в голові. Ця думка цілком підходить та є актуальною в сучасному навчанні дітей. The article deals with the pedagogical views of Michel Montaigne, a famous French writer and philosopher, whose main idea was to give students independence, which will help them grow up independent and, free from the opinions of others, a person others, a person who will do everything according to their own desires and needs, respect and love themselves and what is in their heads. This idea is quite suitable and relevant in the modern education of children.
Опис
Ключові слова
гуманістична педагогіка, М. Монтень, педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, humanistic pedagogy, M. Montaigne, pedagogical heritage, pedagogical ideas
Цитування
Волкодав М. Гуманістична педагогіка М. Монтеня / М. Волкодав, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 31–33.