Едвар де Боно в контексті формування компетентності економічної і фінансової грамотності особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто авторську концепцію і методику розвитку нелінійного мислення Едварда де Боно. Едвард де Боно – британський, психолог, письменник, викладач із світовим визнанням. Автор опрацював запропоновану Едвардом де Боно методику під назвою «Шість капелюхів мислення». В контексті обраної спеціальності «Економіка» було розроблено за цією методикою рольову гру, сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з шести незалежних одна від одної точок зору. The article considers the author's concept and methodology of development of nonlinear thinking of Edward de Bono. Edward de Bono is a British psychologist, writer, teacher with world recognition. The author worked out the methodology proposed by Edward de Bono called "Six hats of thinking". In the context of the chosen specialty "Economics" was developed according to this methodology a role-playing game, the meaning of which is to to consider the same problem situation from six independent points of view.
Опис
Ключові слова
Едвар де Боно, формування фінансової грамотності, нелінійне мислення, Edward de Bono, formation of financial literacy, non-linear thinking
Цитування
Вінник Б. Едвар де Боно в контексті формування компетентності економічної і фінансової грамотності особистості / Б. Вінник, Т. Собченко, В. Ворожбіт-Горбатюк // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 29–30.