Риторичний потенціал творчості Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Григорія Сковороду можна по праву вважати і фундатором, і продовжувачем традицій української риторичної школи. У статті розкрито, як, у яких умовах народилася риторичність Сковороди, його жага до пізнання, аналізу, порівняння, настанови. Проаналізовано риторичний потенціал повчальних діалогів та байок Г. Сковороди. Hryhoriy Skovoroda can rightfully be considered both the founder and the successor traditions of the Ukrainian rhetorical school. The article reveals how and under what conditions Skovoroda's rhetoric was born, his thirst for knowledge, analysis, comparison, and instruction. The rhetorical potential of H. Skovoroda's instructive dialogues and fables is analyzed.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., українська риторична школа, риторичність, Skovoroda G., Ukrainian school of rhetoric, rhetoric
Цитування
Ткаченко Л. П. Риторичний потенціал творчості Григорія Сковороди / Л. П. Ткаченко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 69–71.