Особливості розвитку мовлення у дітей із розладами аутистичного спектру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто розвиток мовлення, який є важливим засобом комунікації та способом залучення дитини до соціального середовища, варто цілеспрямовано стимулювати його розвиток у дітей з аутизмом. Для цього необхідна вчасна та ефективна діагностика характеру порушень мовлення у дітей з аутизмом, налагодження емоційного контакту з дитиною та забезпечення оптимального мовленнєво-комунікативного середовища в умовах сім’ї та навчально-виховних, розвивально-корекційних закладах, у яких навчаються діти з аутизмом. The article deals with the development of speech, which is an important means of communication and a way involving the child in the social environment, should be purposefully stimulated its development in children with autism. This requires timely and effective diagnosis of the nature of speech disorders in children with autism, establishing emotional contact with the child and ensuring an optimal speech and communication environment in the family and educational, developmental and correctional institutions where children with autism study.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, аутизм, комунікація, speech development, autism, communication
Цитування
Гудзь А. В. Особливості розвитку мовлення у дітей із розладами аутистичного спектру / А. В. Гудзь // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 27–30.