Казкотерапія в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто казкотерапію, яка є одним із найефективніших методів у роботі з молодшими школярами. Її застосування є необхідною відповіддю на виклики сучасності, дає можливість розширити і поглибити рівень пізнавальної активності у дітей, розвивати їхні творчі здібності, подолати страх, невпевненість, допомагають фантазувати та приймати нестандартні рішення. The article deals with fairy tale therapy, which is one of the the most effective methods in working with younger students. Its application is necessary response to the challenges of our time, makes it possible to expand and deepen the level of cognitive activity in children, develop their creative abilities, overcome fear, uncertainty, help to fantasize and to make non-standard decisions.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, освітній процес, початкова школа, fairy tale therapy, educational process, primary school
Цитування
Малахай Л. Казкотерапія в освітньому процесі початкової школи / Л. Малахай // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 21.