Щодо актуальності медико-соціальної роботи з людьми похилого віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасні проблеми осіб похилого віку можуть бути ефективно вирішені за умови злагодженої співпраці відповідних соціальних інститутів, у тому числі й соціальної роботи і медицини. Саме тому особливої актуальності набуває такий напрям соціальної роботи як медико-соціальна робота з людьми похилого віку. Modern problems of individuals of the elderly can be effectively solved with coordinated cooperation relevant social institutions, including social work and of medicine. That is why such a direction of social is gaining special relevance work as medical and social work with the elderly.
Опис
Ключові слова
медико-соціальна робота, реабілітація, соціальна допомога, люди похилого віку, medical and social work, rehabilitation, social assistance, elderly people
Цитування
Шеплякова І. О. Щодо актуальності медико-соціальної роботи з людьми похилого віку / І. О. Шеплякова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 200–203.