Діагностування стану соціально-педагогічної діяльності з мотивації здобувачів до волонтерської діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами наведено результати діагностування стану соціально-педагогічної діяльності з мотивації здобувачів до волонтерської діяльності. Дослідження проводилось на базі спеціальності 231 «Соціальна робота» факультету соціальних і поведінкових наук ХНПУ імені Г. С. Сковороди протягом жовтня місяця 2022 року. Результати опрацювання діагностичних даних виявили, що молоді бракує знань про особливості волонтерської діяльності. Проте, здобувачі продемонстрували високі показники альтруїстичних ознак у системі цінностей. The authors analyzed the results of the socio-pedagogical state activities to motivate applicants to volunteer. The study was conducted on the basis of specialty 231 "Social work" of the Faculty of Social and Behavioral H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University during the month of October 2022.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, волонтерська діяльність, мотиви волонтерської діяльності, socio-pedagogical activity, volunteer activity, motivations for volunteering activity
Цитування
Тичина Л. М. Діагностування стану соціально-педагогічної діяльності з мотивації здобувачів до волонтерської діяльності / Л. М. Тичина, І. А. Романова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 184–186.