Інформатизація математичної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інформатизацію освіти. Інформатизація освіти є одним із провідних факторів, що впливають на інноваційні реорганізації в освітніх установах. Під інформатизацією розуміється процес, при якому політичні, технологічні, соціально-економічні та культурні складові компоненти не просто пов'язані один з одним, а буквально з'єднані разом. The article deals with the informatization of education. Informatization of education is one of the leading factors influencing innovative reorganizations in educational institutions. Informatization is understood as a process in which political, technological, socio-economic and cultural components are not just linked to each other, but literally connected together.
Опис
Ключові слова
математична освіта, інформатизація, mathematical education, informatization
Цитування
Штонда О. Інформатизація математичної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Штонда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 223–226.