Особливості роботи з науковою літературою при написанні кваліфікаційної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано особливості роботи з літературою при написанні кваліфікаційної роботи. Бажано спочатку розглянути усі доступні роботи, відмітити основну ідею кожної статті, привести цитування авторів у роботі. Обов‘язково записати повні вихідні дані або посилання на режим доступу. The article analyzes the features of working with literature when writing a qualification work. It is advisable to first consider all available works, note the main idea of each article, cite the authors in the work. Be sure to write down the full source data or links to the access mode.
Опис
Ключові слова
кваліфікаційна робота, робота з літературою, qualification work, work with literature
Цитування
Туріщева Л. Особливості роботи з науковою літературою при написанні кваліфікаційної роботи / Л. Туріщева // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 274–276.