Використання цифрових засобів навчання при вивченні дробових чисел в базовій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання різних цифрових засобів навчання, у тому числі інтерактивних малюнків або схем, що дозволяє зробити вивчення дробових чисел більш зрозумілим та доступним для учнів, та сприяє підвищенню ефективності навчання. The article considers the use of various digital learning tools, including including interactive drawings or diagrams, which allows to make the study of fractional numbers more understandable and accessible to students, and helps to increase the effectiveness of learning.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, цифровізація навчання, learning mathematics, digitalization of learning
Цитування
Юнашева Д. Використання цифрових засобів навчання при вивченні дробових чисел в базовій школі / Д. Юнашева, Ю. Простакова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 164–165.