Новітні тенденції природничо-математичної освіти в умовах НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто впроваждення новітніх тенденцій в природничо-математичну освіту, які спостерігаємо в сучасних методах навчання й інтегрування навчальної діяльності, що сприяють мотивації, розумінню, як це використовується у повсякденному житті, умінню творчого мислення, працьовитості, критичному та системному мисленню, вмінню оцінювати ризики та приймати рішення, розв‘язанню проблеми, здатності співпраці з іншими людьми, самоконтролю, плануванню власної діяльності. The article deals with the introduction of the latest trends in science and mathematics education, which are observed in modern teaching methods and integration of learning activities that promote motivation, understanding of how it used in everyday life, the ability to think creatively, diligence, critical and systematic thinking, the ability to assess risk assessment and decision making, problem solving, ability to cooperate with other people, self-control, planning their own activities.
Опис
Ключові слова
природничо-математична освіта, Нова українська школа, science and mathematics education, New Ukrainian School
Цитування
Кравцова М. Новітні тенденції природничо-математичної освіти в умовах НУШ / М. Кравцова, О. Жерновникова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 195–197.