Динамічні структури даних та їх застосування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто динамічні структури даних, під якими розуміють «структури даних, пам'ять під які виділяється і звільняється в міру необхідності» в ході роботи програми. В процесі роботи з динамічними структурами даних слід враховувати, що змінюваним є число складових елементів структури та характер зв'язків між елементами; по-друге, незмінюваним залишається вміст самих елементів. The article considers dynamic data structures, which are understood as "data structures, memory for which is allocated and released as needed" during the operation of the program. In the process of working with dynamic data structures, it should be borne in mind that the number of constituent elements of the structure and the nature of the relationships between the elements; secondly, the content of the elements themselves remains unchanged.
Опис
Ключові слова
динамічні структури, dynamic structures
Цитування
Брюховецький А. Динамічні структури даних та їх застосування / А. Брюховецький, Л. Остапенко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 110.