Використання додатків Google в освітньому процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто впровадження новітніх технологій у освітній процес - це важливий та відповідальний крок, бо технології не стоять на місці, тому і педагог не повинен зупинятися. Сервіси Google потребують уваги як найбільш доступні для кожного з нас. The article considers the introduction of the latest technologies in the educational process - this is an important and responsible step, because technology does not stand still, so the teacher should not stop. Google services need attention as the most accessible for each of us.
Опис
Ключові слова
Google, освітній процес, educational process
Цитування
Сидоренко Ф. Використання додатків Google в освітньому процесі / Ф. Сидоренко, О. Жерновникова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 76–78.