Використання ІКТ для підвищення мотивації учнів при вивченні теми "Тригонометричні функції"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто процес використання ІКТ в навчальному процесі при вивченні теми "Тригонометричні функції" зокрема, яке має бути системним і превалювати над однотипним поданням матеріалу при викладанні усього курсу шкільної математики, адже забезпечення внутрішньої мотивації для учнів не може бути досягнутим при одноразовому його використанні. The article considers the process of using ICT in the educational process in the study of the topic "Trigonometric functions" in particular, which should be systematic and prevail over the same type of presentation of material in teaching the whole course of school mathematics, because providing intrinsic motivation for students cannot be achieved with its single use.
Опис
Ключові слова
використання ІКТ, мотивація учнів, вивчення тригонометрії, use of ICT, motivation of students, study of trigonometry
Цитування
Вітковська О. Використання ІКТ для підвищення мотивації учнів при вивченні теми "Тригонометричні функції" / О. Вітковська, Д. Добрик, Ю. Простакова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 112–114.