Інформаційні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування професійних знань, умінь майбутнього педагога на основі інформаційних технологій. Впровадження та подальше застосування інформаційних технологій в навчальному процесі надають можливість краще підготувати майбутніх фахівців до професійної діяльності, мають забезпечувати формування професійних знань і навичок. The article deals with the formation of professional knowledge, skills of the future teacher on the basis of information technologies. Implementation and further application of information technologies in the educational process provide an opportunity to better prepare future specialists for professional activity, should provide formation of professional knowledge and skills.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, підготовка вчителів, information technology, teacher training
Цитування
Aннас Ю. Інформаційні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя / Ю. Aннас, Д. Толок, І. Сіра // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 13–15.