Загрози сталого розвитку в мовах воєнного стану в Україні та важливі шляхи їх подолання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет імені Юрія Кондратюка
Анотація
В сучасному глобалізованому світі розвиток національних економік і суспільств більшості країн світу відбувається на підставі нової парадигми - забезпечення сталого розвитку (англ. - sustainable development), зорієнтованого на досягнення оптимального балансу між трьома складовими – економічною, соціальною та екологічною. Це збалансований розвиток країни і регіонів, при якому економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, інші види людської життєдіяльності пов’язані здатністю екосистем відновлюватися. In today's globalized world, the development of national economies and societies of most countries of the world takes place on the basis of a new paradigm - the provision of sustainable development (sustainable development), aimed at achieving an optimal balance between three components - economic, social and environmental. This is a balanced development of the country and regions, in which economic growth, material production and consumption, other types of human life are connected by the ability of ecosystems to recover.
Опис
Ключові слова
розвиток, воєнний стан в Україні, шляхи подолання загроз сталого розвитку, development, martial law in Ukraine, ways to overcome threats to sustainable development
Цитування
Соляр В. В. Загрози сталого розвитку в мовах воєнного стану в Україні та важливі шляхи їх подолання / В. В. Соляр, Л. П. Радченко // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Полтава, 09 черв. 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 41–43.