Використання Google forms для проведення поточного і підсумкового контролю на заняттях з іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральний інститут післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університету менеджменту освіти»
Анотація
В умовах дистанційного навчання особливе значення для закладів освіти різного профілю набуло використання хмарних сервісів Google. На відміну від курсів, що створюються на платформу Moodle, користувачам набагато простіше отримати доступ до матеріалів і завдань, виконати роботи без додаткової реєстрації або навіть авторизації. Використання Google Forms мінімізує кількість помилок, які може зробити викладач під час оцінювання. In distance education, the use of Google cloud services has acquired particular importance for educational institutions of various fields. Unlike courses created on the Moodle platform, it is much easier for users to access materials and tasks to complete work without additional registration or even authorization. Using Google Forms minimizes the number of mistakes a teacher can make during evaluation.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, оцінювання, хмарні сервіси Google, distance learning, assessment, Google cloud services
Цитування
Чехратова О. А. Використання Google forms для проведення поточного і підсумкового контролю на заняттях з іноземної мови / О. А. Чехратова // Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.,Київ, 21–22 черв. 2022 р. – Київ, 2022. – С. 123–126.