Матеріальна відповідальність як засіб попередження правопорушень в галузі охорони власності підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
В статті досліджено проблеми матеріальної відповідальності працівника. Автором зроблено висновок, що матеріальна відповідальність є важливим засобом виховного впливу на працівників щодо дисциплінованого ставлення до майна підприємства, організації, установи, поважного додержання існуючого правопорядку, забезпечення матеріальних інтересів конкретних підприємств, трудових колективів і суспільства в цілому. The article examines the problems of the employee's financial responsibility. The author concluded that material responsibility is an important means of educational influence on employees regarding a disciplined attitude to the property of the enterprise, organization, institution, respectful observance of the existing legal order, ensuring the material interests of specific enterprises, labor groups and society as a whole.
Опис
Ключові слова
матеріальна відповідальність, охорона власності підприємства, студентські роботи, material responsibility, protection of enterprise property, student work
Цитування
Герасєва П. А. Матеріальна відповідальність як засіб попередження правопорушень в галузі охорони власності підприємства / П. А. Герасєва // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 145–147.