ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
Останні кілька років відзначилися радикальною зміною точки зору: класичний підхід, коли студент отримує інструкції від викладача іноземної мови, який керує процесом навчання, тепер слідує конструктивістському підходу, який розглядає той самий процес як інтерактивний обмін, де здобувач вищої освіти бере активну участь, створюючи власні моделі навчання іноземних мов. The last few years have been marked by a radical change in perspective: the classical approach, where the student receives instructions from a foreign language teacher who guides the learning process, now follows a constructivist approach, which sees the same process as an interactive exchange, where the student of higher education takes an active part in creating his own models of learning foreign languages.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, навчання, іноземні мови, сучасність, digital technologies, learning, foreign languages, modernity
Цитування
Калініченко Т. М. Використання цифрових технологій в навчанні іноземних мов: виклики сучасності / Т. М. Калініченко // Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав, 3 груд. 2021 р. / Ун-т Г. Сковороди. – Переяслав, 2021. – С. 109–110.