ЕПОХА ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У добу цифровізації викладачі іноземних мов у ЗВО повинні переналаштувати свої методики викладання з урахуванням серйозних змін, викликаних застосуванням комунікаційних технологій в освіті. In the age of digitalization, teachers of foreign languages in higher education institutions must reconfigure their teaching methods taking into account the serious changes caused by the use of communication technologies in education.
Опис
Ключові слова
цифрові трансформації, сучасні технології, викладання, іноземні мови, заклади вищої освіти, digital transformations, modern technologies, teaching, foreign languages, institutions of higher education
Цитування
Калініченко Т. М. Епоха цифрових трансформацій і сучасні технології у викладанні іноземних мов у ЗВО / Т. М. Калініченко // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії [Електронне видання] : матеріали VІ Інтернет-конф. : зб. тез доп., Кропивницький, 21 лют. 2022 р. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2022. – С. 149–150.