Роль ігрової діяльності у процесі виховання молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ігрову діяльность у процесі виховання молодших школярів. Ігрова діяльність є природним і органічним середовищем для розвитку дитини. Саме у процесі гри засвоюється досвід минулих поколінь про співпрацю, формуються поняття дружби і довіри. Гра стає плідною основою для розвитку пам’яті, уваги, уяви та інших важливих функцій головного мозку. Під час гри діти здатні проявити кращі свої якості, бо вони замотивовані показати найкращий результат, виконати завдання швидко і якісно. The article deals with the game activity in the process of education of junior schoolchildren. Game activity is a natural and organic environment for the development of the child. It is in the process of the game that the experience of past generations about cooperation, the concepts of friendship and trust are formed. The game becomes a fruitful basis for the development of memory, attention, imagination and other important brain functions. During the game, children are able to show their best qualities because they are motivated to show the best result, to complete the task quickly and efficiently.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, процес виховання, молодші школярі, game activity, education process, junior schoolchildren
Цитування
Бугай Я. Роль ігрової діяльності у процесі виховання молодших школярів / Я. Бугай // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 9.