Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у співпраці з батьками

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у співпраці з батьками. Завдання школи – зробити сім'ю помічником, партнером і другом як для самої дитини, так і для школи. Це можливо лише в тому випадку, якщо школа спрямовує свої зусилля не на осуд, критику сімейного виховання, що трапляється досить часто, а на роз'яснення батькам причин проблемної ситуації, її корекцію і на профілактику ускладнень. The article deals with the moral education of primary school children in cooperation with parents. The task of the school is to make the family an assistant, partner and friend for both the child and the school. This is possible only in if the school directs its efforts not to condemn, criticize family education, which happens quite often, but on explaining to parents the causes of the problem situation, its correction and prevention of complications.
Опис
Ключові слова
моральне виховання, співпраця з батьками, молодші школярі, moral education, cooperation with parents, junior schoolchildren
Цитування
Хрипливець О. Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у співпраці з батьками / О. Хрипливець // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 19.