Переклад фразеологічних одиниць із компонентом "їжа" (на матеріалі англійської та української мов)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У статті розглянуто основні способи перекладу англійських та українських фразеологічних одиниць із компонентом «їжа», а саме: фразеологічні еквіваленти, фразеологічні аналоги, калькування, описовий переклад. З’ясовано, що компонент «їжа» в перекладі не завжди зберігається через розбіжності в образності, зумовлені національно-культурною специфікою фразеології різних мов. The article deals with ways of translating English and Ukrainian phraseological units with a ‘food’ component. These ways include using phraseological equivalents and phraseological analogues, calquing (loan translation) and description. It has been found that the ‘food’ component is not always preserved in the process of translation because of the differences in the imagery determined by special national and cultural features of idioms in different languages.
Опис
Ключові слова
фразеологічна одиниця, семантика, переклад, фразеологічний еквівалент, фразеологічний аналог, калькування, описовий переклад, phraseological unit (idiom), semantics, translation, phraseological equivalent, phraseological analogue, calquing (loan translation), description
Цитування
Зосімова О. В. Переклад фразеологічних одиниць із компонентом "їжа" (на матеріалі англійської та української мов) / О. В. Зосімова // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 24 лют. 2022 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2022. – С. 61–65.