ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена упровадженню в підготовку майбутнього вчителя інформатики інноваційних педагогічних технологій, зокрема, технології «перевернутого навчання». Охарактеризовано два основних підхода до реалізації «перевернутого навчання» в освітньому процесі: «традиційнийт» а та «продуктивний». The article is devoted to the implementation of innovative pedagogical technologies, in particular, flipped learning technology, in the training of a future computer science teacher. Two main approaches to the implementation of «nverted learning" in the educational process are characterized: «traditional» and «productive».
Опис
Ключові слова
підготовка вчителів інформатики, «перевернуте навчання», «традиційне перевернуте навчання», «продуктивне перевернуте навчання», computer science teacher training, «flipped learning», «traditional flipped learning», «productive flipped learning»
Цитування
Олефіренко Н. В. Інноваційні педагогічні технології в підготовці вчителів інформатики / Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 236–239.