ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИКЛАДАННЯ ПОНЯТТЯ "ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ" НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ландшафтне різноманіття в викладанні географії. Ландшафтне різноманіття – це вся реально існуюча на земній поверхні множинність ландшафтних комплексів. Визначення різноманітності ландшафтних комплексів у загальних рисах схоже з визначенням біологічної різноманітності, тобто в її основу покладено визначення кількості класів, родин, родів, видів ландшафтів на певній території. The article deals with landscape diversity in teaching geography. Landscape diversity - is all really existing on the earth's surface the multiplicity of landscape complexes. The definition of diversity landscape complexes in general terms is similar to the definition of biological diversity, that is, it is based on the definition of the number of classes, families, genera, types of landscapes in a certain territory.
Опис
Ключові слова
викладання географії, ландшафт, teaching geography, landscape
Цитування
Коптєва Т. С. Перспективи розвитку викладання поняття "ландшафтне різноманіття" на уроках географії / Т. С. Коптєва // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 157–160.