Видовищні види мистецтва як складова частина гендерного виховання молоді в сучасній КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розглядаються питання статевого виховання у КН Р з позицій гендерного підходу засобами деяких видів мистецтв, у тому числі хореографії. Розглянуто боротьбу китайських жінок за рівноправність в усіх сферах суспільного життя країни. Названо видатних представниць різних видів мистецтв. Відзначено вплив на гендерне виховання філософії конфуціанства, показано досягнення сучасного Китаю в рішенні заявленої проблеми. The article deals with sexual education in China from the standpoint of the gender perspective means certain kinds of art, including choreography. Considered Chinese women struggle for equal rights in all spheres of public life. Named outstanding representatives of different kinds of art. The influence of gender on education philosophy of Confucianism, shows achievements of modern China in solving the statedproblem.
Опис
Ключові слова
гендерне виховання, видовищні види мистецтва, хореографія, китайська культура, традиції, сумісна діяльність, учитель, молодь, gender education, entertainment arts, choreography, Chinese culture, traditions, joint activity, teacher, youth
Цитування
Разуменко Т. О. Видовищні види мистецтва як складова частина гендерного виховання молоді в сучасній КНР / Т. О. Разуменко // Новий Колегіум. – 2015. – № 3 (81). – С. 36–40.