ПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано провідні технології організації навчання студентів у вищій школі США. З’ясовано, що до зазначених технологій належать інформаційно-комунікаційні технології та технології дистанційного навчання. Установлено, що при організації дистанційної освіти широке використання набули такі технології навчання, як: кейс-технологія, TV-технологія, мережева технологія. The leading technologies of organization of teaching students in the USA higher education have been analysed. The study has revealed that these technologies include information and communication technologies and technologies of distance learning. It has been established that case technology, TV technology and network technology are widely used for the organization of distance education.
Опис
Ключові слова
технології, дистанційна освіта, навчання, студенти, США, магістерські роботи, technologies, distance education, teaching, students, the USA, master's work
Цитування
Горєлова М. А. Провідні технології організації навчання студентів У США / М. А. Горєлова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 19–22.