ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ МУЗИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено нормативно-правову базу КНР, яка детермінує необхідність використання сучасних технологій та формування інформаційно-цифрової компетентності в усіх учасників освітнього процесу. Схарактеризовано можливості та особливості використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у викладанні музичних дисциплін у вишах КНР. The abstracts present the legal framework of the People’s Republic of China, which determines the need to use modern technologies and the formation of information and digital competence in all participants in the educational process. Possibilities and peculiarities of using information-communication and digital technologies in teaching music disciplines in Chinese universities are characterized.
Опис
Ключові слова
інтернет, технологія, здобувач, музична дисципліна, аспірантські роботи, internet, technology, applicant, music discipline, postgraduate works
Цитування
Му Веньлун Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у викладанні музичних навчальних дисциплін у закладах вищої освіти КНР / Веньлун Му // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 130–132.