ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемі створення інформаційно-комунікаційного середовища як фактора підвищення ефективності та якості підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Здійснено аналіз ключових понять «інформаційне середовище», «інформаційно-освітнє середовище». Визначено суть та складові інформаційно-комунікаціного середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти. The article is devoted to the problem of creation an information and communication environment as a factor in improving the efficiency and quality of training of applicants for professional (professional and technical) education. The analysis of key concepts «information environment», «information-educational environment» is carried out. The essence and components of the information and communication environment of professional (professional and technical) education institutions are determined.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, інформаційне середовище, інформаційно-комунікаційне середовище, здобувачі професійної освіти, information technologies, information environment, information and communication environment, applicants for professional education
Цитування
Ревенко І. В. Інформаційно-комунікаційне середовище як фактор підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / Ревенко І. В., Усиченко О. В. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 425–428.