СКЛАДНИКИ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито структуру самоосвітньої компетентності. Акцентується увага на тому, що в самоосвітній діяльності школярів вагоме місце займає володіння сучасними інструментами самоосвіти. Проаналізовано та виділено структурні компоненти самоосвітньої компетентності. The structure of self-educational competence is revealed in the article. Emphasis is placed on the fact that in the self-educational activities of students an important place is occupied by the possession of modern tools of self-education. The structural components of self-educational competence were analyzed and identified.
Опис
Ключові слова
компонент самоосвітньої компетентності, освітній процес, самоосвіта, самоосвітня компетентність, структура самоосвітньої компетентності, аспірантські роботи, component of self-educational competence, educational process, self-education, self-educational competence, structure of self-educational competence, postgraduate works
Цитування
Майстрюк І. С. Складники самоосвітньої компетентності школярів / І. С. Майстрюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 377–380.