ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА США (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті з’ясовано, що виховання дітей дошкільного віку у Великій Британії та США пройшло шлях від суворого ставлення до дітей з боку дорослих, використання фізичних покарань до турботи про виховання у дітей ввічливості, доброзичливості, терпіння, характеру, віри в дитину, виховання у неї самостійності та моральності, формування здорового способу життя. The article presents the data dealing with preschool children upbringing in Great Britain and the USA. It has been determined that the process of preschool children upbringing in Great Britain and the USA has had a long history and moved from harsh treatment of children and use of corporal punishment to making efforts to teach children politeness, kindness, patience, character, faith in the child, developing their independence and morality, healthy lifestyle.
Опис
Ключові слова
дошкільне виховання, специфіка, США, Велика Британія, preschool education, specific aspects, USA, Great Britain
Цитування
Танько Т. П. Особливості виховання дітей дошкільного віку у Великій Британії та США (ретроспективний аналіз) / Т. П. Танько, Н. Г. Тарарак // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 63–66.