АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ К. Д. УШИНСЬКОГО В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано теоретичне обґрунтування актуальності науково-педагогічної спадщини видатного вітчизняного педагога К. Д. Ушинського в умовах розбудови сучасної української школи. Досліджено можливості використання таких педагогічно цінних ідей просвітника як-от: суть й значущість ідеї народності у громадському вихованні, рідна мова як першооснова національного виховання, розвиток критичного, логічного й творчого мислення учнів та багато інших. The article presents the theoretical justification of the relevance of the scientific and pedagogical heritage of the outstanding Ukrainian educator K. D. Ushynsky in the conditions of development of modern Ukrainian school. The possibilities of using the educator’s pedagogically valuable ideas are studied. These ideas are: the essence and significance of the idea of nationality in public education, the native language as the basis of national education, the development of students' critical, logical and creative thinking.
Опис
Ключові слова
актуальність, спадщина, К. Ушинський, сучасність, українська школа, relevance, heritage, K. Ushynsky, modernity, Ukrainian school
Цитування
Друганова О. М. Актуальність ідей К. Д. Ушинського в парадигмі сучасної української школи / О. М. Друганова, // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 27–29.