МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The methodological principles of social protection and rehabilitation of servicemen of the Joint Forces Operation are considered. Розглянуто методологічні засади соціального захисту й реабілітації військовослужбовців операції Об’єднаних сил. Розкрито соціальні гарантії, що надаються ветеранам та їх сім’ям, акцентовано увагу на медичній, соціальній та психологічній реабілітації захисників, наведено приклади мотиваційних проектів для ветеранів. The social guarantees provided to veterans and their families are revealed. The attention is focused on medical, social and psychological rehabilitation of servicemen. Examples of motivational projects for veterans of the Joint Forces Operation, in particular, “Games of the Unconquered”, “Brother’s Shoulder”, “Patriots to Power” are given.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, військовослужбовці, операція об’єднаних сил, реабілітація, social protection, servicemen, joint forces operation, rehabilitation
Цитування
Кабусь Н. Д. Методологічні засади соціального захисту та реабілітації військовослужбовців / Н. Д. Кабусь, М. І. Сиротюк // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 286–288.