Методичні рекомендації до психолого-педагогічного обстеження розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах позашкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях представлено загальні вимоги до проведення діагностики розвитку дітей шкільного віку з інтелектуальними порушеннями, наведено програму та методики діагностики фізичного розвитку, інтересів, здібностей дітей. Представлено програму педагогічного обстеження предметних компетентностей з математики, природознавства, географії, образотворчого мистецтва, яка дозволяє встановити стартовий рівень розвитку навчальних досягнень дітей шкільного віку з інтелектуальними порушеннями та визначити зміст модифікацій навчальних програм початкового та основного рівнів туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, фізкультурно-спортивного та художньо-естетичного напрямів позашкільної освіти. Methodological recommendations present general requirements for conducting diagnostics of the development of school-age children with intellectual disabilities, given the program and methods of diagnosing children's physical development, interests, and abilities. The program of pedagogical examination of subject competences is presented mathematics, science, geography, fine arts, which allows to establish the starting level of development of educational achievements of school-age children with intellectual disorders and determine the content of modifications of educational programs initial and basic levels of tourism and local history, environmental and naturalistic, of physical culture and sports and artistic and aesthetic areas of extracurricular education.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні порушення, позашкільна освіта, розвиток школярів, психолого-педагогічне обстеження, соціалізація школярів, методичні рекомендації, intellectual disabilities, extracurricular education, development of schoolchildren, psychological and pedagogical examination, socialization of schoolchildren, methodological guidelines
Цитування
Коваленко В. Є. Методичні рекомендації до психолого-педагогічного обстеження розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах позашкільної освіти / В. Є. Коваленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 100 с. : іл.