ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто значущість та особливості впровадження особистісно-зорієнтованого підходу в освітню діяльність. Проаналізовано теоретичні засади особистісно-зорієнтованого підходу до навчання. Визначені шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу відповідно до концепції Нової української школи The article considers the need and features of the introduction of personality-oriented approach in educational activities. Theoretical principles of personality-oriented approach to learning are analyzed. The ways of realization of the personality-oriented approach are defined, according to the concept of the New Ukrainian school.
Опис
Ключові слова
особистісно-зорієнтований підхід в освіті, дитиноцентризм, саморозвиток, індивідуальність, особистість, Нова українська школа, personality-oriented approach in education, child-centeredness, self-development, individuality, personality, New Ukrainian school
Цитування
Пономарьова Н. О. Особистісно-орієнтований підхід як остнова побудови освітнього процесу у Новій українській школі / Н. О. Пономарьова, А. С. Штикова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 226–229.