ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто нормативні засади впровадження компетентнісного підходу до шкільної освіти. Проаналізовано особливості реалізації наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» шкільного курсу інформатики основної школи та можливості предметних змістових ліній курсу щодо формування екологічної компетентності учнів.The article considers the normative bases of introduction of the competence approach to school education. The peculiarities of the implementation of the cross-cutting content line «Environmental safety and sustainable development» of the school course of informatics of primary school and the possibilities of the subject content lines of the course on the formation of environmental competence of students are analyzed.
Опис
Ключові слова
шкільний курс інформатики, змістові лінії, ключові компетентності, предметні компетентності, екологічна компетентність, school course of computer science, content lines, key competences, subject competences, ecological competence
Цитування
Пономарьова Н. О. Формування екологічної компетентності школярів через змістові лінії курсу інформатики / Н. О. Пономарьова, О. С. Гузенко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 211–213.