ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Теорія графів вивчає властивості графіків, зокрема со- ціальних. Підходи до аналізу соціальних мереж та їх реалізація, за допомогою теорії графів. Схарактеризовано основні етапи та особливо- сті аналізу соціальних мереж. Проаналізовано соціальну мережу на основі графіка. Досліджено проблеми побудови соціального графу. Graph theory studies the properties of graphs, in particular social. Approaches to the analysis of social networks and their implementation, using graph theory. The main stages and features of the analysis of social networks are characterized. The social network based on the graph is analyzed. The problems of building a social graph were investigated.
Опис
Ключові слова
графи, теорія графів, соціальні мережі, аналіз соціальних мереж, соціальний граф, граф інтересів, graphs, graph theory, social networks, social media analysis, social graph, interest graph
Цитування
Остапенко Л. П. Використання теорії графів для аналізу соціальних мереж / Л. П. Остапенко, А. П. Малахов, А. М. Брюховецький // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 199 –201.