Геометрія у таблицях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ ТО «Гімназія»
Анотація
Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу геометрії, так і вчителями на уроці під час узагальнення тієї чи іншої теми незалежно від того, за якими підручниками геометрії для середньої школи вони працюють. У посібнику логічно впорядковано й систематизовано той мінімум основних і додаткових даних зі шкільного курсу геометрії, який дає змогу розв’язувати різноманітні задачі, які пропонують у завданнях державної підсумкової атестації або зовнішнього незалежного оцінювання з математики. The tutorial can be used by both students to repeat the geometry school course and teachers in the lesson during a generalization of a particular topic, regardless of what textbooks of geometry for high school they work. The manual logically and systematizes the minimum of basic and additional data from the school geometry, which allows to solve the various tasks that offer in the tasks of state final certification or external independent assessment in mathematics.
Опис
Ключові слова
геометрія, формули, таблиці, математичні визначення, шкільний курс, навчальні посібники, зовнішнє незалежне оцінювання, geometry, formulas, tables, mathematical definitions, school course, tutorial, independent external evaluation
Цитування
Нелін Є. П. Геометрія у таблицях : навч. посіб. для учнів 7–11 кл. / Є. П. Нелін. – 8-ме вид. – Харків : Гімназія, 2019. – 80 с. : іл.