ТЕХНОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ» В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах охарактеризовано технологію вивчення теми «Раціональні вирази» в класах з поглибленим вивченням математики, з’ясовано вплив її реалізації на якісні показники навчання учнів.The theses characterize the technology of studying the topic «Rational expressions» in classes with in-depth study of mathematics, the influence of its realization on qualitative indicators learning of pupils is found out.
Опис
Ключові слова
технологія вивчення, раціональні вирази, профільна диференціація, навчання, study technology, rational expressions, profile differentiation
Цитування
Дейніченко Т. І. Технологія вивчення теми «Раціональні вирази» в умовах профільної диференціації навчання / Т. І. Дейніченко, О. В. Ткаченко, К. С. Водолазська // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 49–52.