Розвиток усного мовлення в учнів 5 класу на інтегрованому уроці української мови та літератури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті здійснено аналіз модельних навчальних програм «Інтегрований мов- но-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5-6 класи». Автор зауважує, що форма проведення інтегрованих уроків має відмінності порівняно з традиційними уроками. Учитель мусить організувати такі навчальні ситуації, у яких учень постійно експериментує, діє, перевіряє, оцінює й таким чином набуває знання через особистий досвід, безпосередній контакт і роздуми. Учитель намагається бути партнером, порадником і наставником, який допомагає учням долати труднощі, збагачує їх почуття гідності й цінності. The article analyzes model educational programs "Integrated language non-literary course (Ukrainian language, Ukrainian and foreign literature). 5-6 grades". The author notes that the form of conducting integrated lessons has differences compared to traditional lessons. The teacher must organize such educational situations in which the student is constantly experiments, acts, checks, evaluates and thus acquires knowledge through personal experience, direct contact and reflection. The teacher tries to be a partner, adviser and mentor, which helps students overcome difficulties, enriches their sense of dignity and value.
Опис
Ключові слова
урок української мови та літератури, інтегрований урок, навчальні програми, магістерські роботи, lesson of Ukrainian language and literature, integrated lesson, educational programs, master's theses
Цитування
Сергієнко К. Є. Розвиток усного мовлення в учнів 5 класу на інтегрованому уроці української мови та літератури / К. Є. Сергієнко // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 366–369.