ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Монографія присвячена проблемі пошуку шляхів підвищення якості природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах. Розкрито зміст і особливості підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах. Визначено структурні компоненти природничо- наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах. Науково обґрунтовано педагогічні умови, спрямовані на підвищення ефективності природничо-наукової підготовки іноземних студентів підготовчих факультетів. Монографія розрахована для викладачів, що працюють на підготовчих факультетах для іноземних студентів, викладачів природничих дисциплін, аспірантів і широкого кола читачів, що цікавляться сучасними питаннями освіти і виховання.This monograph reviews the ways of improving the quality of natural science training of foreign students at the preparatory departments of high education institutions in Ukraine. It describes the specifics of foreign students training and defines the components of training courses. The pedagogical conditions directed on increasing the efficiency of natural science training of foreign students at the preparatory departments are scientifically grounded. The monograph is written to aid teachers of foreign students, especially those teaching natural sciences at preparatory faculties. It will also be useful for postgraduate students and a wider circle of readers interested in modern teaching methods.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, природничі науки, іноземні студенти, якість освіти
Цитування
Шмоніна Т. А. Теоретико-методичні аспекти природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах : монографія / Т. А. Шмоніна, Ю. Д. Бойчук ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – 168 с.