ANXIETY LEVEL IN STUDENT YOUTH 2022

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Kots S., Kots V., Yatsenko V. A study of the level of anxiety in modern youth. The paper presents the results study of the level of personal anxiety in modern youth in May 2022 year. A significant percentage of respondents (73.33 %) with an unfavorable prognosis, a high level of personal anxiety. There are forms of combating negative emotions that have a devastating effect on body systems, the body. У роботі Коц С. Н., Коц В. П., Яценко В. В. наведено результати дослідження рівня особистісної тривожності сучасної молоді у травні 2022 року. Виявлено значний відсоток респондентів (73,33 %) з несприятливим прогнозом, високим рівнем особистісної тривожності. Наведено існуючі форми боротьби з негативними емоціями, які руйнівно впливають на системи організму.
Опис
Ключові слова
stress resistance, personal anxiety, stress, prevention, стресостійкість, особиста тривога, стрес, профілактика
Цитування
Kots S. Anxiety level in student youth 2022 / S. Kots, V. Kots, V. Yatsenko // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 92–94.