Позатекстуальний контекст у перекладі твору Андрія Аствацатурова "Ліфт"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто теорію перекладу на прикладі твору Андрія Аствацатурова «Ліфт», що раніше не перекладався на англійську мову. Перекладач має створювати конкретну ситуацію, сюжетну лінію, тобто картинку. І він це передає рідною мовою таким чином, ніби він творить свій текст. Тут перекладач мусить власно відходити від чужої мови і абсолютно наближатися до рідної мови. Але, в тексті є певні поняття, які настільки важливі для розуміння тексту, що перекладач мусить використовувати слова або словосполучення та речення, щоб зберегти враження від оригіналу. Каламбур, гра слів та відповідні поняття, що ґрунтуються на культурі, якраз належать до них. This article examines the theory of translation using the example of Andrei Astvatsaturov's work Elevator, which has not been translated into English before. The translator has to create a specific situation, a storyline, that is, a picture. And he conveys this in his native language in such a way that he creates his text. Here the translator has to move away from the foreign language and get absolutely close to the mother tongue. But there are certain concepts in the text that are so important to understanding that the translator must use words or phrases and sentences to preserve the impression of the original. Puns, wordplay and related concepts based on culture are just among them.
Опис
Ключові слова
Аствацатуров А., переклад, позатекстуальний контекст, Astvatsaturov A., Translation from, extratextual context
Цитування
Збігнєв Ш. Позатекстуальний контекст у перекладі твору Андрія Аствацатурова "Ліфт" / Ш. Збігнєв, К. Алексахіна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 12–15.