Models of Polymodal Transfers of Synaesthetic Metaphors in Contemporary English Poetry (on the Material of Seamus Heaney‘s Poetry)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
In the article, the author presented research results that will be useful for the study of conceptual metaphors in modern literature. Metaphor is a stylistic device meaning an expressive renaming based on the resemblance of two objects: the real object and the object in question. By their nature metaphors are extremely vivid, which is why they are often used in literature, appearing in all genres, from poetry to prose. The internationally renowned poet Seamus Heaney demonstrates his use of metaphor in his works. Its use is quite peculiar. В статті автор представив результати дослідження які стануть у нагоді вивченню концептуальних метафор у сучасній літературі. Метафора – це стилістичний прийом, що означає експресивне перейменування на основі подібності двох об'єктів: реального об'єкта та того, що мається на увазі. За своєю природою метафори надзвичайно яскраві, тому вони часто використовуються в літературі, з'являючись у всіх жанрах – від поезії до прози. Відомий у всьому світі поет Шеймус Хіні у своїх творах демонструє, як він використовує метафори. Його використання є досить своєрідним.
Опис
Ключові слова
Seamus Heaney, metaphor, synaesthesia, Stylistics, Шеймус Хіні, метафора, синестезія, стилістика
Цитування
Tuchina N. Models of Polymodal Transfers of Synaesthetic Metaphors in Contemporary English Poetry (on the Material of Seamus Heaney‘s Poetry) / N. Tuchina, A. Koliada // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 156–159.