Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7635
Title: Перекладна відповідність англійської та української лексики для позначення компетенцій користувача
Other Titles: Translation correspondence of English and Ukrainian vocabulary to indicate user competencies
Authors: Лактіна, Ю.
Keywords: переклад
лексика
англійська мова
українська мова
translation
vocabulary
English language
Ukrainian language
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Лактіна Ю. Перекладна відповідність англійської та української лексики для позначення компетенцій користувача / Ю. Лактіна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 17–20.
Abstract: У статті виявлено труднощі при перекладі лексичних одиниць термінологічного характеру у галузі методики навчання іноземних мов, надано перекладні відповідники для англомовних лексичних одиниць, з‘ясовано особливості застосування перекладацьких прийомів. Матеріалом дослідження слугували статті зі словника англомовних лінгвістичних термінів (Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics), а також оригінальні тексти англійською мовою з методики навчання іноземних мов, що містять значну кількість лексичних одиниць термінологічного характеру. The article reveals the difficulties in the translation of lexical terminological units in the field of foreign language teaching methodology, provides translation correspondences for the English-language lexical units, and clarifies the peculiarities of translation techniques application. The research is based on the articles from the Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics as well as on the original English texts on foreign language teaching methodology containing a significant number of lexical units of terminological nature.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7635
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лактіна Ю. Перекладна відповідність .pdf812.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.