Застосування творчих методів навчання, як засобу вдосконалення процесу навчання фізики в ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено процес навчання фізики у закладах загальної середньої освіти, опрацьовано та систематизовано теоретичні відомості про використання навчальної гри на уроках фізики, як форми реалізації творчих методів навчання. Здійснено теоретичний аналіз процесу навчання фізики; виявлено причини типових пізнавальних труднощів в учнів при вивченні фізики; проаналізувано навчальну гру на уроках фізики, як форму реалізації творчих методів навчання; визначено способи усунення пізнавальних труднощів в учнів, шляхом використання ігрових засобів навчання; розроблено методичні поради удосконалення процесу навчання фізики засобами творчих методів навчання, які можуть бути використані у закладах загальної середньої освіти. The work investigates the process of teaching physics in institutions of general secondary education, works out and systematizes theoretical information about the use of educational game at physics lessons, as a form of realization of creative methods of teaching. The theoretical analysis of the process of physics teaching was carried out; the reasons of typical cognitive difficulties of pupils at the study of physics were revealed; the educational game at physics lessons, as a form of realization of creative methods of teaching was analyzed; ways of elimination of cognitive difficulties of pupils by means of game teaching means were determined; methodical recommendations on improvement of the process of physics teaching by means of creative methods of teaching, which can be used at institutions of general secondary education, were developed.
Опис
Ключові слова
навчально-пізнавальна діяльність, здобувачі середньої освіти, заклад середньої освіти, фізика, творчі методи навчання, ігрові засоби навчання, educational and cognitive activity, students of secondary education, institution of secondary education, physics, creative teaching methods, game teaching aids
Цитування
Равх І. Д. Застосування творчих методів навчання, як засобу вдосконалення процесу навчання фізики в ЗЗСО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Фізика / І. Д. Равх ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 63 с. : іл. + табл.
Колекції