Застосування творчих методів навчання, як засобу вдосконалення процесу навчання фізики в ЗЗСО

dc.contributor.authorРавх, І. Д.
dc.date.accessioned2022-07-03T18:06:23Z
dc.date.available2022-07-03T18:06:23Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі досліджено процес навчання фізики у закладах загальної середньої освіти, опрацьовано та систематизовано теоретичні відомості про використання навчальної гри на уроках фізики, як форми реалізації творчих методів навчання. Здійснено теоретичний аналіз процесу навчання фізики; виявлено причини типових пізнавальних труднощів в учнів при вивченні фізики; проаналізувано навчальну гру на уроках фізики, як форму реалізації творчих методів навчання; визначено способи усунення пізнавальних труднощів в учнів, шляхом використання ігрових засобів навчання; розроблено методичні поради удосконалення процесу навчання фізики засобами творчих методів навчання, які можуть бути використані у закладах загальної середньої освіти. The work investigates the process of teaching physics in institutions of general secondary education, works out and systematizes theoretical information about the use of educational game at physics lessons, as a form of realization of creative methods of teaching. The theoretical analysis of the process of physics teaching was carried out; the reasons of typical cognitive difficulties of pupils at the study of physics were revealed; the educational game at physics lessons, as a form of realization of creative methods of teaching was analyzed; ways of elimination of cognitive difficulties of pupils by means of game teaching means were determined; methodical recommendations on improvement of the process of physics teaching by means of creative methods of teaching, which can be used at institutions of general secondary education, were developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРавх І. Д. Застосування творчих методів навчання, як засобу вдосконалення процесу навчання фізики в ЗЗСО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Фізика / І. Д. Равх ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 63 с. : іл. + табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7579
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-пізнавальна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворчі методи навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectігрові засоби навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational and cognitive activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudents of secondary educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinstitution of secondary educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysicsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreative teaching methodsuk_UA.UTF-8
dc.subjectgame teaching aidsuk_UA.UTF-8
dc.titleЗастосування творчих методів навчання, як засобу вдосконалення процесу навчання фізики в ЗЗСОuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeApplication of creative teaching methods as a means of improving the process of teaching physics in ZZSOuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції