Методичний посібник з геометричної оптики для студентів фізико-математичного факультету

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі проаналізовано стан методичного забезпечення вивчення розділу «Геометрична оптика» та створення методичного посібника з геометричної оптики для студентів фізико-математичного факультету. Визначено особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ; досліджено теоретичні основи розробки методичного забезпечення навчального процесу; вивчено та систематизовано теоретичний та методичний матеріал з розв’язування задач розділу «Геометрична оптика» для створення методичного посібника для вивчення геометричної оптики студентами фізико-математичного факультету. Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали можуть бути використаними в процесі вивчення розділу «Геометрична оптика». The paper analyzes the state of methodological support for the study of the section "Geometrical optics" and the creation of a tutorial on geometrical optics for students of the Faculty of Physics and Mathematics. The features of independent work organization of students in higher educational institutions have been determined; the theoretical foundations for developing methodological support of the educational process have been investigated; the theoretical and methodological material for solving problems of the section "Geometrical optics" for developing the methodological textbook for the study of geometrical optics for students of the physics and mathematics faculty has been studied and systematized. The practical value of the work is that the materials can be used in the process of studying the section "Geometrical optics".
Опис
Ключові слова
самостійна робота, геометрична оптика, методичні матеріали, independent work, geometric optics, methodical materials
Цитування
Говорова Т. С. Методичний посібник з геометричної оптики для студентів фізико-математичного факультету : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Фізика / Т. С. Говорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 55 с. : іл.
Колекції