Методичний посібник з геометричної оптики для студентів фізико-математичного факультету

dc.contributor.authorГоворова, Т. С.
dc.date.accessioned2022-07-01T18:13:30Z
dc.date.available2022-07-01T18:13:30Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі проаналізовано стан методичного забезпечення вивчення розділу «Геометрична оптика» та створення методичного посібника з геометричної оптики для студентів фізико-математичного факультету. Визначено особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ; досліджено теоретичні основи розробки методичного забезпечення навчального процесу; вивчено та систематизовано теоретичний та методичний матеріал з розв’язування задач розділу «Геометрична оптика» для створення методичного посібника для вивчення геометричної оптики студентами фізико-математичного факультету. Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали можуть бути використаними в процесі вивчення розділу «Геометрична оптика». The paper analyzes the state of methodological support for the study of the section "Geometrical optics" and the creation of a tutorial on geometrical optics for students of the Faculty of Physics and Mathematics. The features of independent work organization of students in higher educational institutions have been determined; the theoretical foundations for developing methodological support of the educational process have been investigated; the theoretical and methodological material for solving problems of the section "Geometrical optics" for developing the methodological textbook for the study of geometrical optics for students of the physics and mathematics faculty has been studied and systematized. The practical value of the work is that the materials can be used in the process of studying the section "Geometrical optics".uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГоворова Т. С. Методичний посібник з геометричної оптики для студентів фізико-математичного факультету : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Фізика / Т. С. Говорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 55 с. : іл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7575
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостійна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectгеометрична оптикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодичні матеріалиuk_UA.UTF-8
dc.subjectindependent workuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeometric opticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodical materialsuk_UA.UTF-8
dc.titleМетодичний посібник з геометричної оптики для студентів фізико-математичного факультетуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMethodical manual on geometric optics for students of the Faculty of Physics and Mathematicsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції