Особливості професійного самовизначення в юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі аналізується проблема професійного самовизначення та структура професійної орієнтації; узагальнено психологічні фактори процесу свідомого вибору майбутньої професії в ранньому юнацькому віці. В процесі експериментального дослідження вивчаються психологічні особливості вибору професії учнями раннього юнацького віку: досліджуються особливості професійної спрямованості та пізнавальних інтересів старшокласників; визначаються мотиви вибору професії та рівень розвитку організаційних і комунікативних схильностей юнаків; аналізується взаємозв’язок рівнів особистісних показників. The work analyzes the problem of professional self-determination and the structure of professional orientation; the psychological factors of the process of conscious choice of the future profession in early adolescence are generalized. In the process of experimental research the psychological features of the choice of profession by students of early adolescence are studied: the features of professional orientation and cognitive interests of high school students are studied; the motives for choosing a profession and the level of development of organizational and communicative tendencies of young people are determined; the interrelation of levels of personal indicators is analyzed.
Опис
Ключові слова
професійне самовизначення, юнацький вік, професійна спрямованість, професійна орієнтація, мотиви вибору професії, пізнавальні інтереси, professional self-determination, adolescence, professional orientation, professional orientation, motives for choosing a profession, cognitive interests
Цитування
Маслій А. І. Особливості професійного самовизначення в юнацькому віці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. І. Маслій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 59 с. : іл., табл.
Колекції